قبلی
بعد
قبلی
بعد
قبلی
بعد

 

صحیح بودن اندازه، آرایش و نصب لوله و اتصالات آن باعث می شود سیستم برودتی به درستی کار کرده و از هدررفتن مبرد جلوگیری کند. سیستم لوله کشی، راهی برای عبور مبرد به اواپراتور کمپرسور، کندانسور و شیر انبساط فراهم می کند. همچنین لوله کشی، راهی برای برگشت روغن به کمپرسور، تأمین می کند.

 

انواع لوله های مسی مورد استفاده در سیستم های برودتی

لوله های مسی معمولاً برای لوله کشی تاسیسات بهداشتی، گرمایشی و برودتی به کار می روند. گاهی ممکن است از آلومینیوم، فولاد و یا فولاد ضدزنگ برای لوله کشی برودتی استفاده کرد. لوله های مسی به دو شکل لوله های مسی نرم (soft) یا لوله های مسی کششی سخت (hard-down) وجود دارد. لوله های مسی نرم را می توان خم زد و یا اینکه با زانویی، سه راهی و سایر اتصالات به کار برد. لوله های مسی کششی سخت برای خم زدن نیستند و فقط باید برای لوله کشی با آنها از اتصالات لحیم کردنی استفاده کرد. لوله های مسی نرم یا سخت دو نوع ضخامت K و L یافت می شوند. نوع K دارای گوشت ضخیم تر و نوع L دارای گوشت متوسط می باشد.

اکثر لوله های ACR که در حال حاضر استفاده می شوند نیز از انواع L می باشند.

هندسه جوشکاری

اتصال‌های جوشی را از لحاظ هندسی می‌توان به شکل‌های گوناگونی آماده کرد. ۵ گونه اصلی اتصال‌های جوشی از لحاظ هندسی عبارتند از:

  1. جوش لب به لب (butt joint)
  2. جوش روی هم (lap joint)
  3. جوش گوشه ای (corner joint)
  4. جوش لبه ای (edge joint)
  5. جوش T شکل (T-joint)

روش‌های دیگری برای آماده‌سازی لبه قطعات قبل از جوشکاری وجود دارد. از قبیل: V شکل، U شکل، J شکل.

در بعضی روش‌های جوشکاری لازم است که اتصال‌ها حتماً به شکل خاصی آماده شوند. برای مثال در جوشکاری درزی یا نقطه جوش زنی یا جوشکاری پرتو الکترونی باید حتماً دو قطعه روی هم قرار داده شده و جوشکاری شوند یا در اصطلاح جوشکاری روی هم (Lap joint) شوند. بعضی روش‌های دیگر مانند جوشکاری قوسی فلز پوشش‌دار (جوش برق) بسیار منعطف بوده و تقریباً با این روش می‌توان هر نوع اتصالی را جوشکاری کرد.

در برخی فرایندهای جوشکاری برای پر کردن شیار چند مرحله مختلف جوشکاری می‌شوند که به هر مرحله اصطلاحاً «پاس» می‌گویند. در این حالت پس از هر پاس جوشکاری اجازه می‌دهند که قطعه خنک شده و سپس یک مرحله یا پاس دیگر آن را جوشکاری می‌کنند.

قبلی
بعد
قبلی
بعد
قبلی
بعد